برچسب: گاو بومی ایران

برچسب: گاو بومی ایران

گاو سیستانی و مزایای آن: نقش و ویژگی ها همراه مشخصات گاو

گاو سیستانی و مزایای آن

گاو در فرهنگ سیستان نماد آرزومندی باروری و زندگی است؛ که در چرخه زندگی مردم نقش اصلی را داشته در این نوشته در رابطه با این گاو و مزایای گاو سیستانی، مشخصات و نقش آن در فرهنگ مردم منطقه و کاربردهای آن صحبت میکنیم

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.