برچسب: تغذیه دام

برچسب: تغذیه دام

ویتامین ها در تغذیه دام و انسان

ویتامین ها در تغذیه دام و انسان

بخش مهم و گران مواد غذایی در تغذیه انسان به تولیدات دامی مرتبط است و آگاهی از وضعیت ویتامین ها در این تولیدات لازم است کتاب ویتامین ها در تغذیه دام و انسان به کنکاش در این زمینه میپردازد.

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.