برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور ‌ ‌(‌‌بخش‌ ‌اول)‌

تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده ...

تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود. به علاوه در درون هر نژاد ساخته شده نیز لازم است به طور مستمر انتخاب برای صفات با وراثت پذیری بالا انجام شود.

انتخاب برای اصلاح و بهبود عملکرد در صفات افزایشی با وراثت پذیری بالا در هر لاین یا نژاد می تواند منجر به بهبود کلی در تولید نتاج گردد. این یکی از عملی ترین شیوه ها برای بهبود قابلیت تلاقی لاین هایی است که برای صفات افزایشی اصلاح گردیده اند.

تعریف هتروزیس:

هتروزیس عبارت است از افزایش عملکرد نتاج نسبت به والدین زمانی که افراد غیر خویشاوند آمیزش داده شوند. قدرت هیبرید معمولا شامل بسیاری از صفات اقتصادی طیور مانند سرعت رشد،تولید تخم مرغ، افزایش مقاومت نسبت به شرایط استرس زا و غیره می شود و از این رو سیستم های اصلاح نژادی بسیار مورد توجه است. در بین حیوانات استفاده از این ویژگی در تولید نژادهای تجارتی مرغ گوشتی و تخمگذار، گاو و گوسفندهای پرواری انجام گرفته است. آمیزش خروس کورنیش بامرغ های وایت پلیموت راک، برای سالیان متمادی به عنوان بهترین تلاقی در جهت تولید جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار گرفته است که البته امروزه لاین های متعددی از نژادهای مستعد ساخته شده و بین آن ها تلاقی های حساب شده برای تولید جوجه های گوشتی امروزی که دارای هتروزیگوتی هستند انجام می شود. این لاین ها خود از تلاقی دو یا چند نژاد قدیمی تر برای کسب یک بستر ژنتیکی گسترده و سپس ایجاد یک نژاد جدید بوجود آمده اند. | در مورد مرغان تخمگذار پوسته سفید نیز از چنین پدیده هایی استفاده می شود با این تفاوت که منشاء بیشتر لاین های مورد تلاقی از نژاد لگهورن می باشد و به همین جهت آها را تحت عنوان نژادهای تیپ لگهورن معرفی می کنند.

همچنین بدانید

هتروزیس در واقع توسط اثرات غیر افزایشی ژن ها پدید می آید و لذا غالبیت و اپیستازی بر میزان آن تاثیر زیادی خواهد داشت. اثر غالبیت به دلیل پوشش دادن اثر منفی ژن مغلوب بیشترین تاثیر را در میزان هتروزیس دارد. از نظر تئوری می توان با تولید لاین هایی که ساختار ژنتیکی افراد آن برای کلیه ژن ها هموزیگوت غالب باشد، این برتری را همواره حفظ نمود ولی در عمل به دلیل پیچیدگی ساختار ژنتیکی و اثرات متفاوت ژن ها این امر تقریبا غیر ممکن است. قابل ذکر است که همه صفات به یک اندازه تحت تاثیر هتروزیس قرار نمی گیرند و در واقع به عنوان یک قاعده کلی

صفاتی بیشترین میزان هتروزیس را از خود نشان می دهند که بیشترین اثر منفی را در اثر هم خونی از خود بروز می دهند و برعکس.

بدین ترتیب به نظر می رسد که صفاتی مانند کیفیت لاشه طیور گوشتی کمتر تحت اثر هتروزیس قرار میگیرند. همچنین ظاهرا صفاتی که وراثت پذیری بالا دارند خیلی کم به وسیله هتروزیس بهبود میابند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد میزان هتروزیس بستگی به میزان تنوع ژنتیکی والدینی دارد که مورد تلاقی واقع می شوند به طور خلاصه میتوان گفت که هتروزیس بستگی به عمل غیر افزایشی ژن ها و نیز بستگی به این دارد که یکی از والدین برای یک بخش و والد دیگر برای بخش دیگر از ژن های هموزیگوت باشد و این همان عملی است که سعی میشود با پرورش لاین صورت گیرد.

اساس فیزیولوژیکی هتروزیس

اطلاعات نسبتا زیادی در مورد معایب و نواقص ژنتیکی دام و طیور وجود دارد و در برخی موارد فیزیولوژی عارضه نیز شناخته شده است که می تواند در شناخت اساس فیزیولوژیکی هتروزیس راهنمای خوبی به شمار آیند. اکثر این معایب مغلوب یا نیمه غالب هستند. برخی از ژن های آسیب رسان کشنده اند در حالیکه بعضی دیگر تنها به میزان اندکی اختلال به وجود می آورند و البته در بین این دو حد نهایی، درجات بروز فنوتیپی متعددی وجود دارد.افزایش میزان مرگ میر جنینی و تلفات در مراحل اولیه زندگی که در اثر هم خونی دیده می شود بیان کننده هموزیگوت شدن ژن های مغلوب در اثر پرورش خویشاوندی می باشد. این موضوع سالهاست که مقبولیت همگانی یافته است. احتمالا هر واکنش بیوشیمیایی در بدن، با عمل ژن یا ژن هایی از طریق ترشح آنزیم یا هورمون خاص آن ژن ها آغاز می شود. ضمن آنکه ژن ها مسئول تکامل قسمت های مشخصی از بدن هستند. جهش در یک ژن باعث اختلال در ساخت یک پروتئین معین که معمولا یک آنزیم است می شود. این یکی از علل متعدد پایین آمدن قدرت زنده مانی و ضعف در حیواناتی است که در اثر پرورش خویشاوندی به وجود می آیند. در واقع بخش عمده هتروزیس حاصل از تلاقی غیر خویشاوندی، ممکن است به خاطر وجود احتمال بیشتر برای داشتن حداقل یک ژن طبیعی در ژنوتیپ انتاج باشد که منجر به عمل طبیعی واکنش های بیوشیمیایی بدن می گردد.

کاربرد روش اصلاح همگرا

در لاین ها این روش برای تثبیت صفات مطلوبی که هر یک ممکن است در یک لاین خاص به حد ممتازی وجود داشته باشد در نتاج یا محصول نهایی برنامه اصلاحی می تواند به کار رود. مثلا فرض کنید لاین A از نظر سرعت رشد برتر ولی در کیفیت لاشه پست تر از لاین B باشد، در این صورت برای تثبیت هر دو صفت برتر در لاین ها، به شکل زیر عمل می شود:
1- لاین های A و B برای تولید نتاج B A می دهیم. ۲- افراد AB را با A و B تلاقی برگشتی میدهیم. 3- بین افراد A AB و B + AB حاصل از تلاقی برگشتی برای سرعت رشد و کیفیت برتر لاشه، انتخاب انجام داده و عمل پرورش خویشاوندی در هر لاین را ادامه می دهیم. ۴- عمل تلاقی برگشتی و انتخاب را ادامه می دهیم.

نتیجه این روش وارد کردن ژن های افزایشی مطلوب جدید به یک لاین خالص است. از طریق استفاده از نرهای غیر خویشاوند نیز می توان به همین شیوه، خواص ژنتیکی جدید را وارد یک لاین خاص نمود.

منبع:
https://www.itpnews.com/home/show/۱۵۵۲۱

نشریه علمی دانشجویی رویان شماره ۱۹
على تقی زاده مهنه | دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

با ما همراه باشید: دامیار ۲۴

نویسنده: على تقی زاده مهنه

لینک کوتاه: zaya.io/chic4

باعث افتخار است که همراهی چون شما داریم. امیدواریم بتوانیم اندکی در پیشرفتتان سهیم باشیم.
با تشکر دامیار ۲۴

طیور برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور، پرورش طیور، مهندسی ژنتیک برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور‌ ‌(‌ ‌بخش‌ ‌اول) تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود. طیور برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور، پرورش طیور، مهندسی ژنتیک برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور‌ ‌(‌ ‌بخش‌ ‌اول) تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود. طیور برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور، پرورش طیور، مهندسی ژنتیک برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور‌ ‌(‌ ‌بخش‌ ‌اول) تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود. طیور برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور، پرورش طیور، مهندسی ژنتیک برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور‌ ‌(‌ ‌بخش‌ ‌اول) تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود. طیور برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور، پرورش طیور، مهندسی ژنتیک برخی‌ ‌از‌ ‌مبانی‌ ‌اصلاح‌ ‌ژنتیکی‌ ‌طیور‌ ‌(‌ ‌بخش‌ ‌اول) تولید نژاد های ساخته شده متعدد با هدف آمیخته کردن آنها برای قابلیت بهبود ترکیب به طور موفقیت آمیزی توسط برخی شرکت های تجاری اصلاح طیور انجام گردیده است. این نژادهای ساخته شده می تواند از آمیخته گری بین موجوداتی از نژادهای قدیمی تر که دارای عملکرد برتری هستند به وجود آیند. برای هر یک از نژادهای ساخته شده از نژادهای قدیمی متفاوتی استفاده می شود.

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب های پست

بیشتر بخوانیم

بیشتر بخوانیم

چه خبر؟

چه خبر؟

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف‌ها، میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش یافته است.

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

خبرگزاری آریا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مدیریت توزیع نهاده های دامی نیاز به برنامه ریزی دارد و کارگروه نظارتی وظیفه برنامه ریزی آن را بر عهده دارد.

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.