روشهای مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدها در تغذیه (بخش دوم)

پپتیدهای زیست فعال به عنوان توالی های آمینواسیدی تعریف می شوند که از طریق فرایند هیدرولیز حاصل می شوند این پپتیدها علاوه بر ارزش تغذیه ای....

پپتیدهای زیست فعال
پپتیدهای زیست فعال به عنوان توالی های آمینواسیدی تعریف می شوند که از طریق فرایند هیدرولیز حاصل می شوند این پپتیدها علاوه بر ارزش تغذیه ای، دارای وظایف بیولوژیکی نیز هستند (2014 ,.Lopez et al)، در سال های اخیر، پپتیدهای زیست فعال به دلیل پتانسیل آنها به عنوان ترکیبات کاربردی و توانایی آنها در ایجاد اثرات مفید بر سلامتی مصرف کنندگان، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته اند . این پپتیدها دارای فعالیت های آنتی اکسیدانی، ضد فشار خون و ایمنی هستند. پپتیدهای زیست فعال می توانند از طریق تعدادی مسیرهای مختلف، از جمله هیدرولیز پروتئینی، تخمیر میکروبی و فرآیندهای هضمی تولید شوند پپتیدهای زیست فعال می توانند در پیشگیری از ایجاد وضعیت اکسیداتیو، تعديل واکنش های التهابی و تضمین همزمان دستیابی به حداکثر کارآیی رشد و تولید شیر، نقشی حیاتی داشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از پپتیدهای زیست فعال دارای عملکرد ضد میکروبی هستندخصوصیات آنتی اکسیدانی پپتیدهای زیست فعال بسیاری از پپتیدهای کوچک حاصل از محصولات حیوانی به عنوان مثال، ماهی و گوشت) و خوراک های گیاهی، از طریق حذف رادیکال های آزاد و یا مهار تولید اکسیدان ها و سیتوکین۔ های پیش التهایی، دارای عملکرد آنتی اکسیدانی هستند. این پپتیدهای کوچک می توانند تولید اکسیدان ها توسط روده کوچک را کاهش دهند. در حالی که حذف اکسیدان ها را افزایش می دهند و منجر به کاهش غلظت داخل سلولی آنها و کاهش استرس اکسیداتیو می شوند. مطالعات قبلی نشان می دهند که ظرفیت آنتی اکسیدانی پپتیدها با ترکیباسیدهای آمینه و زنجیره ای که در آنها حضور دارند، مرتبط است.


خصوصیات ایمنی و سلامتی پپتیدهای زیست فعال
هیدرولیز برخی از منابع پروتئینی (مانند کازئین، گلوتن و سویا) در دستگاه گوارش می تواند پپتیدهای آپوئیدی که نوعی پپتید زیست فعال هستند، تولید کند (1996 ,Froctschcl) پپتیدهای آپوئیدی، اليگوپپتیدهایی (معمولا حاوی ۴-۸ آمینواسید) هستند که با گیرنده های آپوئیدی مغز باند شده و بر عملکرد روده و همچنین بر رفتار و مصرف خوراک حیوانات تأثیر می گذارند (2013 ,.Fermstrom et al) پپتیدهای شبه آپوئیدی بر روی سیستم عصبی بخصوص بر روی کنترل درد، خواب و رفتار تأثیر می گذارند. همچنین، آنها قادر به تنظيم عملکرد هضم و مصرف مواد غذایی هستند (2014 ,Wada anal Linnerdal). برخی از ترکیبات هیدرولیز شده پروتئینی حیوانی در برابر گونه های بیماری زا اثر ضدمیکروبی نشان داده اند و می توانند برای درمان بیماری های حیوانات، به عنوان مکمل های ضدمیکروبی یا آنتی بیوتیکی استفاده شوند. (2014 ,.Hedhili et al)


تغذیه منابع پروتئینی هیدرولیز شده در حیوانات مزرعه ای
یکی از اهداف اصلی در صنعت دامپروری افزایش بهره وری خوراک ها برای تولید شیر، گوشت و تخم مرغ می باشد. تا به امروز پپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتئین های گیاهی و جانوری در جیره غذایی خوگ ها، طیور، ماهی و سایر حیوانات گنجانده شده اند، که نتایج حاصل نمایانگر تأثیر مثبت این پپتیدها برعملکرد و رشد حیوان و همچنین سلامت روده می باشد. افزودن پپتیدهای پروتئینی در جیره گوساله ها، طیور و ماهی سبب بهبود در وضعیت تغذیه ای، عملکرد روده و توانایی مقاومت در برابر بیماریهای عفونی می شود (2017 ,.Hou et al ). حیوانات جوان دارای سیستم گوارش و ایمنی نابالغ هستند و برای دریافت آنتی بادی ها باید به شیر مادر متکی باشند. این امر باعث محافظت از بیماری و عملکرد رشد اولیه کارآمد در آنها می شود. رژیم غذایی حیوانات از شیر گرفته شده نیز باید از این رویه تبعیت کند و شامل منابع پروتئینی سهل الهضم جهت تحریک مصرف خوراک باشد و نیازمندیهای رشد و نگهداری پاسخ ایمنی را برآورده سازد. از این نظر ترکیبات هیدرولیز شده حاصل از تخمیر، می توانند منبع پروتئینی خوبی برای حیوانات تازه از شیر گرفته شده باشند، استفاده از پودر پر هیدرولیز شده به عنوان یک منبع پروتئین عبوری با قابلیت هضم بسیار بالا می تواند بر تشخوار کنندگان در حال رشد بسیار مفید باشد ( Gocdcken et 1990 ,.al). استفاده از سطح دو گرم پپتید همراه با یک و نیم گرم پری بیوتیک در تغذیه بره های نر شیرخوار ازل سبب افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه و همچنین بهبود در نمره قوام مدفوع و صفات لاشه میشود (چاشنی دل و همکاران،، ۱۳۹۸). افزودن پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز کانولا به میزان ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره جوجه های گوشتی سبب افزایش در افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب تبدیل خوراک می شود. استفاده از زیست پپتیدها در جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود در عملکرد آمیلازی، لیپازی و پروتئازی در روده می شود و از طرف دیگر تأثیر مثبتی بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین دارد. پپتیدهای زیست فعال حاصل از کانولا سبب کاهش تعداد باکتری های گرم منفی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی می شود ( Karimzadeh et 2016 ,.al)، استفاده از پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز سویا در جیره جوجه های گوشتی سبب کاهش تأثیرات بیماری کوکسیدیوز میشود و گنجاندن آن در جیره می تواند برای کاهش اثرات منفی حاصل از عفونت های کوکسیدیوزی مفید باشد (2019 ,.Osho et al). استفاده از ۳۵۰ میلی گرم پپتید کنجاله سویا در جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود عملکرد، افزایش ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع به عمق کریپت در دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم و افزایش تعداد لاکتوباسیلوس های ایلئوم میشود (سیفی و همکاران، ۱۳۹۷). افزودن پپتیدهای زیست فعال برای بهبود مصرف خوراک در خوک موفقیت آمیز بوده است (2010 ,.Woyengo et al). استفاده از آنزیم ها در خوراک ماهی های گرم آبی در صورت افزودن به خوراک پلت یا پوشش دار کردن، موفقیت نشان داده است (2005 ,.Yoo et al)


نتیجه گیری
امروزه علاقه به استفاده از پروتئین های هیدرولیز شده در صنعت تغذیه دام و طیور افزایش یافته است. روش های هیدرولیزی متفاوتی در صنعت ارائه شده اند که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. امروزه بهترین روش هیدرولیز پروتئینی به کارگیری روش های آنزیمی و تخمیری می باشد. زیست پپتیدهای تولید شده از هضم پروتئین ها دارای توالی ارزشمندی از اسیدهای آمینه هستند که می توانند تاثیرات چشمگیری بر عملکرد، رشد، ایمنی، سلامتی، کنترل اشتها، مصرف خوراک، بهبود وضعیت کلی حیوانات مزرعه ای داشته باشند.

نشریه علمی- ترویجی (حرفهای) دامستیک، شماره هفده پیاپی

وحید یکانی و مریم ثاقبی | دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

منبع: دامیار ۲۴

نویسندگان: وحید یکانی و مریم ثاقبی

لینک کوتاه: zaya.io/general3

باعث افتخار است که همراهی چون شما داریم. امیدواریم بتوانیم اندکی در پیشرفتتان سهیم باشیم.
با تشکر دامیار ۲۴

خوراک سازی دامپروری مرغداری گاو گوسفند بز تغذیه دام تغذیه طیور ارزیابی روشهای مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذیه و سلامت حیوانات مزرعهای (بخش اول) در سال‌های اخیر علاقه به استفاده از منابع پروتئین هیدرولیز شده به عنوان منبع غنی از پپتیدها و آمینواسید‌های با کیفیت بالا خوراک سازی دامپروری مرغداری گاو گوسفند بز تغذیه دام تغذیه طیور ارزیابی روشهای مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذیه و سلامت حیوانات مزرعهای (بخش اول) در سال‌های اخیر علاقه به استفاده از منابع پروتئین هیدرولیز شده به عنوان منبع غنی از پپتیدها و آمینواسید‌های با کیفیت بالا خوراک سازی دامپروری مرغداری گاو گوسفند بز تغذیه دام تغذیه طیور ارزیابی روشهای مختلف هیدرولیز منابع پروتئینی و نقش پپتیدهای حاصل از هیدرولیز در تغذیه و سلامت حیوانات مزرعهای (بخش اول)

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب های پست

بیشتر بخوانیم

بیشتر بخوانیم

چه خبر؟

چه خبر؟

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

مصرف گوشت ۵۰درصد کاهش یافت

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با کاهش تقاضا از سوی پر مصرف‌ها، میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش یافته است.

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

توقف خام فروشي نهاده‌هاي دامي

خبرگزاری آریا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مدیریت توزیع نهاده های دامی نیاز به برنامه ریزی دارد و کارگروه نظارتی وظیفه برنامه ریزی آن را بر عهده دارد.

تماس با ما

آگهی خاصی را میخواهید ثبت کنید؟ در هنگام مرور صفحات متوجه مشکل خاصی شدید؟ انتقاد یا پیشنهادی دارید؟

از طریق فرم مقایل با ما در میان بگذارید.

منتظر شنیدن صدای شما هستیم.